Nötralizasyon reaksiyonu hesap makinesi

Weight of acid or base in grams:
Volume of base or acid:
Normality:
Equivalent weight of acid/ base:

Nötralizasyon reaksiyon formülü:

Eşdeğer asit veya bazın ağırlığı = (gram / taban veya asidin hacminde asit veya baz ağırlığı) * normallik

Nötralizasyon reaksiyonu hesap makinesi