Hidrojen iyon konsantrasyon hesaplayıcısının tahmini

HCO3 (mEq/L) :
PaCO2 (mmHg) :
H+ nmol[pH] = Unit

Hidrojen iyon konsantrasyonu formülünün tahmini:

Nmol = [H +] = 24 * (PACO2 / HCO3) içinde hidrojen iyon konsantrasyonu

PACO2 = Arteriyel Parça Press CO2

Hidrojen iyon konsantrasyon hesaplayıcısının tahmini