Osmotik Basınç Hesaplama

Number of ions:
Osmotic Coefficient:
Concentration of all solutes:  (mol/L)
Absolute Temperature:  (K)
Osmotic Pressure:  (bar)

Osmotik basınç hesaplayıcısı, çözünmüş katılar içeren bir çözeltinin ozmotik basıncını bulmak için. Osmotik basınç, saf bir çözücü ve bir çözüm veya farklı konsantrasyonların iki çözeltisi olduğunda ortaya çıkar.

Osmotik basınç formülü

π = ben. Φ * c. R. t

Πis osmotik basıncı, t, Kelvin ölçeğinde sıcaklıktır, R 0.083145 litre.bar/(deg.mol) evrensel gaz sabitidir, ben çözünen muhaliflerin ürettiği iyonların sayısı, örn. MGCL 2 2 NaCl, C, C, çözeltinin konsantrasyonudur, φ Osmotik katsayısıdır.

Örneğin, iyon sayısı 3 olduğunda, ozmotik katsayı 0,2, tüm çözünürlüklerin konsantrasyonu 3, mutlak sıcaklık 20, daha sonra ozmotik basınç 2.99322 çubuktur.

Osmotik Basınç Hesaplama