Radyoaktif Çürüme Yasası Hesap Makinesi

Initial Activity:    
Isotope Half Life:    
Decay Time:    
Final Activity:    
     

Radyoaktivite veya nükleer bozunma olarak da bilinen radyoaktif çürüme, dengesiz bir atomun bir çekirdeğinin enerjiyi kaybeder. İlk aktiviteyi, izotop yarım ömrünü, çürüme zamanını, son aktivitesini bulmak için hesap makinesi, sonuncunun sonucunu elde etmek için herhangi bir üç öğeyi doldurun.

Radyoaktif Çürüme Yasası Formülü

N = n0e- (0.693t / t1 / 2)

Buradaki T1 / 2: Radyoaktif materyalin yarım saati, t bozunma süresidir, N, 0, N0: ilk aktivite.

Radyoaktif Çürüme Yasası Hesap Makinesi