Çözünür Protein Hesap Makinesi

Blank titre:  
Titre:  
Normality of naoh:  
Effective weight:  
Soluble protein (%):  
 

Boş titre, lastiği, NaOH'nin normalliğini, etkili kilo, çözünür protein, en sonunculuğu elde etmek için herhangi bir dört eşyayı doldurmak için hesap makinesi.

Çözünür Protein Formülü Yüzdesi

P = 1.401 * 6.25 * 5 * (B - T) * N / M

M'nin etkili bir ağırlığın olduğu, T titre, n Noah'ın normalliğidir, B boş titredir, p çözünür protein yüzdesidir.

Çözünür Protein Hesap Makinesi