Dalton Yasası Hesap Makinesi

Values of 'moles of gases(n)' separated by comma
Temperature (t): K
Moles of gas (n): moles
Volume (v): L
Pressure kPa

Dalton'un hukuku formülü:

P TOT = {N 1 + N 3 + N 3 + ... N M < / alt>} rt / v

P tot = p 1 + p 2 + p 3 + ... + p m < / SUB> (OR)

Nerede,

n 1 , n 2 , n 3 , ..., n m = n toplam tutardır Karışımda bulunan M gazlarının gaz,

P 1 , p 2 , p 3 , ..., PM = karışımdaki bireysel gazların kısmi basınçları.

T = Sıcaklık,

V = hacim,

R = 8.314 J K- 1 MOL- 1 , ideal gaz sabiti.

Dalton Yasası Hesap Makinesi