Gaz hesap makinesinin molar kütlesi

Pressure:    
Volume:    
Mass:    
Temperature (Celcius):      
Molar mass (Dalton):      
   

Molar kütlesi bir maddenin bir molünün kütlesidir.

Gaz formülünün molar kütlesi

m = p * v * w / t * 0.0821

W gazın kütlesi olduğu yerde, t sıcaklıktır, V hacmidir, p basınç, M gazın molar kütlesidir

Gaz hesap makinesinin molar kütlesi