Molar toplama hesaplayıcısının seyreltilmesi

  Concentration:       Volume:  
Stock Solution: ×
  =
Dilute Solution: ×
         

Molar konsantrasyon hesaplayıcısının seyreltme, daha yüksek molar konsantrasyon konsantrasyonlarından düşük konsantrasyon çözeltisini bulmak için.

Molar konsantrasyon formülünün seyreltilmesi

Konsantrasyon (stok) × Ses seviyesi (stok) = konsantrasyon (seyreltik) × Ses seviyesi (seyreltik)

Örneğin, stok çözeltisi konsantrasyonu 2 mol / L'deyken, hacim 3 mL, seyreltik çözelti 1,6 mol / l'dur, daha sonra seyreltik çözelti hacmi 3.75 ml'dir.

Molar toplama hesaplayıcısının seyreltilmesi