Oksitleyici - Hesap Makinesi azaltma

Molecular mass:
Gained by one molecule or Number of electrons lost:
Equivalent weight of oxidising / reducing agents=
 

Oksitleyici - Formül azaltma:

Oksitleyici / azaltma ajanlarının eşdeğer ağırlığı = Moleküler kütle / bir molekül tarafından kaybolmuş veya kazanılan elektron sayısı

Oksitleyici - Hesap Makinesi azaltma