Kütle'de Molarity Hesaplama

Molar Mass: gram/mol (Fomula Weight)
Molarity:
Volume:
Mass:

Molar kütlesini, molarite, hacim, kütleyi bulmak için hesap makinesi, sonuncunun sonucunu elde etmek için herhangi bir üç öğeyi doldurun.

Kütle'de Molarity Hesaplama

Kütle = Molarity * (Hacim / 1000) * Molar Kitle (Gram)

Örneğin, NaCl çözeltisi 0.2mol / l ve birim 15ml olduğunda, kütle ihtiyacı nedir?

Sayıları alanın içine doldurun, sonra gerekli olan NaCl kütlesi 0.175328

Kütle'de Molarity Hesaplama