Asal sayı hesap makinesi

Check Prime Numbers:
Enter the Number [ <= 9999999 ]  
 
Is the Given Number a prime number =
Next highest (nearest) prime-number =
Next least / smallest (nearest) prime number =

Bir asal sayı, 1'den başka ve kendisi dışında pozitif bölüme sahip olmayan 1'den büyük doğal bir sayıdır.

Hesap makinesi testi numarası bir asal sayıdır. Aynı zamanda en yakın daha yüksek asal sayıyı ve en az daha küçük asal sayıyı verir.

Örneğin, 20 numara girin, asal bir numara değildir. Bir sonraki asal sayı 23, önceki 19'dur.

Asal sayı hesap makinesi