Yüzde / Yüzde Hesap Makinesi

What is the % of
 
% of a given number =

Denklemini çözen bir numaranın yüzdesini hesaplamak için P% * X, burada P% x sayısıdır, sonuç ihtiyacınız olan şeydir.

Örneğin, 200'ün% 45'inin, ilk önce yüzdeyi bir ondalık olarak dönüştürme:% 45 = 45/100 = 0.45, 200 = = = =% 45 * 200 = 0.45 * 200 = 90

Yüzde Formül:

P% x = x x (p / 100), burada, p, x = sayılar

Yüzde / Yüzde Hesap Makinesi