Permütasyon NPR Hesaplama

n =
r =
Permutations (nPr):

Sayma problemleri bağlamında Permütasyonlar , siparişin önemli olduğu ve tekrarların veya nükslerin izin verilmediği düzenlemelerdir. Bir seferde R'nin alınan N'nin farklı noktaları permütasyonlarının sayısı NPR olarak yazılır. Çünkü nesnelerin sayısı düzenleniyor, mevcut toplam sayıyı aşamaz. N! (n faktori) n sembollerin permütasyonları. N sembollerin R-permütasyonu, R'un bir permütasyonudur. N! / (N - r)! N sembollerinin farklı R-permütasyonları vardır. npr tarafından temsil edilen bir permütasyonlar

Permütasyon formülü:

npr = n! / (n - r)!

Permütasyon NPR Hesaplama