Asal veya kompozit sayı hesap makinesi

Enter Number

Bir asal sayı, 1'den başka ve kendisi dışında pozitif bölüme sahip olmayan 1'den büyük doğal bir sayıdır. Kompozit bir sayı, asal sayı olmayan birden büyük herhangi bir pozitif tamsayıdır.

Bir numara yazın, "Hesapla" düğmesine tıklayın, sayının bir asal veya kompozit numara olup olmadığını bileceksiniz.

Asal veya kompozit sayı hesap makinesi