Rasyonel ve irrasyonel sayılar hesap makinesi

Select the Operator =
Numerator Value =
Denominator Value =
Result:

Matematikte, rasyonel bir sayı, tamsayıların bir oranı olarak ifade edilebilecek gerçek bir sayıdır. irrasyonel sayı olamaz.

Örneğin, 5, rasyonel bir sayıdır, tamsayı 5 ve 1. √9'un rasyonel olduğunu, karenin kökünü 3 olarak basitleştirebilir.

√7 irrasyoneldir, basitçe kare kökleşir, bu yüzden irrasyoneldir. Pi = 3.141592653589793238462884197169399 (π) irrasyonel sayılardır ve popüler kültürde çok temsil edilir.

Rasyonel ve irrasyonel sayılar hesap makinesi