Surds irrasyonel sayı hesaplayıcısı

Enter the root value =
Enter the number =
 
The number is =

Bir Surd, irrasyonel bir numara veya başka bir deyişle, tekrarlayan ondalıkları olan bir sayıdır. Bu basit çevrimiçi hesap makinesi, girilen matematik ifadesinin bir Surd olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Bir 1 / n çözümü irrasyonel bir sayıdır, sonra bir 1 / n bir Surd

Örnek: √2 (2'nin karekökü) daha da basitleştirilemez, bu nedenle bir Surd

Örnek: √4 (4'ün karekökü) basitleştirilebilir (2), bu nedenle bir Surd değil!

Surds irrasyonel sayı hesaplayıcısı