En büyük ortak faktör hesap makinesi

Number of positive integers =
 
 
Common Factors =
Greatest Common Factor =

Matematikte, en büyük yaygın bölen (GCD), en büyük ortak ölçüm (GCM) veya en yüksek ortak faktör (HCF), iki veya daha fazla tamsayının (GCM) olarak da bilinen en büyük ortak faktör (GCF), bölünen en büyük pozitif tamsayıdır. geri kalan olmayan sayılar.

Örneğin

25 numara, bölenler 1, 5, 25'dir.

50 numara, bölenler 1, 2, 5, 10, 25, 50'dir.

25 ve 50'nin ortak faktörleri 1, 5, 25'dir. Yani en büyük ortak faktör 25'dir.

Hesap makinesine ayrıca, örneğin 2500 ve 10000 sayısına kadar ortak faktörler de sağlayabilir, ortak faktörler 1,2,4,5,125,250,500,625,1250,2500.

En büyük ortak faktör hesap makinesi