Mutlu / üzücü sayı hesaplama

Positive Integer =
   
Result =

Mutlu bir sayı, pozitif bir tamsayıdır, sayıyı rakamlarının karelerinin toplamına göre değiştirin ve bu işlemin 1'de bitmemesi için 1'e eşit olana kadar olan işlemi tekrarlayın (veya üzücü sayılar), biter 1 mutlu sayılardır.

Örneğin, pozitif tamsayı = 103, 103 = 1² + 0² + 3² = 1 + 0 + 9 = 10 olan rakamların toplamı

10 = 1² + 0² = 1 + 0 = 1, yani 103 mutlu bir sayıdır.

Mutlu / üzücü sayı hesaplama