Yoğunluk Hesaplayıcısı ile Kinematik Viskozite

Dynamic viscosity: Nsm-2
Kinematic viscosity: m2s-1
Density: kgm-3

Bal suydan çok daha yüksek bir viskoziteye sahiptir. Bir sıvının viskozitesi, kademeli deformasyona karşı direncinin bir ölçüsüdür.

Kinematik Viskozite Formülü

v = m / p

Burada ρ = yoğunluk [kgm -3 ], m = dinamik viskozite [nsm -2 ], v = kinematik viskozite [m 2 s < SUP> -1 ].

Örneğin, dinamik viskozite 2 nsm -2 olduğunda, kinematik viskozite 3 m 2 s -1 . Daha sonra yoğunluk 0.66666666666666666 kgm -3 .

Yoğunluk Hesaplayıcısı ile Kinematik Viskozite