Gerçek gözeneklilik hesap makinesi

Apparent Solid Specific Gravity (Ga):
True Specific Gravity (Gt):
True porosity:

Gerçek gözeneklilik formülü

Gerçek Porozite = (1 - (GA / GT)) * 100)

GT'nin gerçek özel yerçekimi olduğu yer, GA açık sağlam spesifik yerçekimidir.

Örneğin, GA 1, GT 20, ardından gerçek gözeneklilik = 95'dir.

Gerçek gözeneklilik hesap makinesi