Radar aralığı hesap makinesi

Transmitted Pulse Peak Power (Pt):
Maximum Power Gain of Antenna (G):
Antenna Aperture (Ae):
Radar Cross Section Area (S):
Minimum Detectable Signal of Receiver (PMIN):
Radar Range (RMAX):

Radar aralığı formülü:

R max = ((p t * g * s * a e ) / ((4 * pi) 2 * P min ))

Buradaki p min = alıcının minimum tespit edilebilir sinyali, S = radar kesit alanı, a e = anten açıklığı, g = antenin maksimum güç kazancı, p t = İletilen darbe tepe gücü, R Max = radar aralığı.

Örneğin, p t = 2, g = 3, a e = 4, s = 5, p min = 6, sonra radar Aralığı 0.126779669612181.

Radar aralığı hesap makinesi