Diferansiyel Basınç Hesaplama

Enter the change in pressure : Bars
Enter pipe diameter: mm
Fluid density : kg/m3
Mass flow rate: kg/Hr
Differential pressure:

Basınç ölçümü formülü:

K = (1.59923 * P * D 4 * p) / W 2

W = kütle akış hızı, p = sıvı yoğunluğu, D = boru çapı, p = basınçta değişiklik.

Örneğin, basınçtaki değişim 12 bar olduğunda, boru çapı 2 mm, sıvı yoğunluğu 3 kg / m 3 , kütle akış hızı 4 kg / saat, daha sonra diferansiyel basınç 57.57227999999999'dur.

Diferansiyel Basınç Hesaplama