Standart yüzey faktörü hesap makinesi

Enter the specific gravity of the material:
Weight w1:
Diameter d1:
Weight w2:
Diameter d2:
Weight w3:
Diameter d3:
Weight w4:
Diameter d4:
Standard surface Factor(ssf):

Standart Yüzey Faktörü (SSF) Formülü

Standart yüzey faktörü = [(6 / s) * (W1 / D1 + W2 / D2 + W3 / D3 + W4 / D4)]

D - çap, W - ağırlık, s - Malzemenin spesifik yerçekimi.

Standart yüzey faktörü hesap makinesi