Malzeme hesap makinesinin enine dayanımı

Breaking Load (P):
Average Distance (L):
Diameter (d):
Transverse Strength of a Material (MT):

Malzeme formülünün enine dayanımı:

Bir malzemenin enine dayanımı = (8 * p * l) / (3.14 * D 3 )

burada l - ortalama mesafe, p - kopma yükü.

Örneğin, kopma yükü 2 olduğunda, ortalama mesafe 3, çap 1, daha sonra bir malzemenin enine dayanımı 15.286624203821656'dır.

Malzeme hesap makinesinin enine dayanımı