Kütle Akış Hızı Hesaplama

Density of the liquid or gas(kg/m3)
Velocity of the liquid or gas(m/s)
Flow Area of the Liquid or gas(m2)
 
Mass Flow Rate = (kg/s)

Kütle akış hızı, belirli bir yüzeye geçen bir birimden geçen bir maddenin kütlesidir.

Kütle Akış Hızı Formülü:

m = ρ * v * a

Nerede, M = kütle akış hızı, ρ = yoğunluk, v = hızı, a = akış alanı

Örneğin, sıvının veya gazın (kg / m 3 ) = 62.44, sıvının veya gazın (m / s) hızı = 1 m / s, sıvının veya gazın akış alanı (M 2 ) = 2, ardından kütle akış hızı = 124.88 kg / s.

Kütle Akış Hızı Hesaplama