Atalet anı hesap makinesi

Enter the mass of hollow material : (lbm,kg)
Distance between axis and rotation : (ft,m)
Moment of inertia I:

Atalet anı vücudun şekline bağlıdır ve dönme ekseleri farklı ise, ataletin anı farklıdır.

Aşağıdaki şema, bir uçağın aşağısındaki dört nesneyi gösterir. Onların şekli farklı, farklı atalet momentlerine sahip olduklarını bilebilirdik.

Atalet Momeni Formülü

Atalet momenti = m * d 2

Burada d = eksen ve rotasyon arasındaki mesafe, m = oyuk malzemenin açısal kütlesi.

Örneğin, eksen ve dönme arasındaki mesafe 1.2M olduğunda, içi boş malzeme kütlesi 2 kg'dır, daha sonra ATERIA MOTUM 2,88'dir.

Atalet anı hesap makinesi