Belirgin gözeneklilik hesap makinesi

Weight Of Piece Soaked (S):
Weight Of Dry Piece (W):
Weight Of Piece Soaked & Immersed (I):
Apparent porosity:

Belirgin gözeneklilik formülünü hesaplayın

Görünen Porozite = (S - W / S - I) * 100

nerede, ben - ısırılmış ve daldırılmış parçanın ağırlığı, kuru parça ağırlığı, s - ısırılmış parçanın ağırlığı

Örneğin, s 2 olduğunda, w 3, ben 4, sonra görünür porozite = 50.

Belirgin gözeneklilik hesap makinesi