Souders-kahverengi denklem hesap makinesi

 
Liquid Density (PL):
Vapour density (PV):
Vapour Velocity Factor (K):
Apparent porosity:

Buhar-sıvı ayırma gemilerinde izin verilen maksimum buhar hızını elde etmek için Souders-Brown denklemi.

Souders Brown Denklem Formülü

V = (K * SQRT ((PL - PV) / PV))

PV = buhar yoğunluğu, pl = sıvı yoğunluğu, K = buhar hızı faktörü, v = izin verilen maksimum buhar hızı.

Örneğin, K = 0.2, pl = 35, pv = 10, o zaman görünür gözeneklilik 0.316227766016838'dir.

Souders-kahverengi denklem hesap makinesi