Stres Gerilimi Hesaplayıcısı ile Young Modulus

I want to calculate
Stress(S) = m
Strain(St) = m
Young's Modulus(Y) =
 

Young'un modülüsünü veya elastik modülünü de bilinen gerilme modülü, malzemeleri karakterize etmek için kullanılan bir miktardır ve elastik bir izotropik malzemenin sertliğinin bir ölçüsüdür.

Young Modulus Formülü

Young's Modulus: Y = S / ST

Nerede, st = suş s = stres, y = young'un modülü.

Örneğin, stres = 3, gerilme (ST) = 6, sonra Young'un modülü (Y) = 0.5.

function checnum(as)
{
var dd = as.value;

if(isNaN(dd))
{
dd = dd.substring(0,(dd.length-1));
as.value = dd;
}
}

function calsi()
{
var ty = d