Dikey yer değiştirme hesap makinesi için mermi hareketi

I want to calculate
Initial Vertical Velocity(Vy0) = m/s
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Time(t) = s
Vertical Displacement at Time(Δy) = m
 

Mermi hareketi, yalnızca yerçekimi etkisiyle kavisli bir yol boyunca hareket eden bir hareket şeklidir.

Dikey yer değiştirme formülü için mermi hareketi

Zamandaki dikey yer değiştirme: ΔY = V Y0 T - 1 / 2GT 2

NEREDE, T = Saat, G = Yerçekimi Hızlandırması, V Y0 = İlk dikey hız, ΔY = zaman zaman dikey yer değiştirme.

Örneğin, ilk dikey hız 50m / s olduğunda, yerçekiminin ivmesi 9.8m / s 2 , zaman 3'tür, o zaman yer değiştirme 105.9m'dir.

Dikey yer değiştirme hesap makinesi için mermi hareketi