Kepler Üçüncü Yasa (Planet Hareket) Hesap Makinesi

I want to calculate
Satellite Mean Orbital Radius(r) = m
Planet Mass(M) = kg
Satellite Orbit Period(T) = s
 

Universal Gravitational Constant(G) = 6.6726 x 10-11N-m2/kg2

Kepler Üçüncü Yasa (Planet Hareketi), gezegenlerin güneşten uzaklık arasındaki ilişkiyi ve yörüngeleri arasındaki ilişkiyi çözmek için.

Kepler'in üçüncü hukuk formülü

Uydu Yörüngesi Dönemi: T = SQRT (4 * pi 2 * r 3 / gm)

R uydu ortalaması orbital yarıçapıdır, M gezegen kitlesidir, G evrensel yerçekimi sabittir. 6.6726 x 10 -11 nm 2 / kg 2

Örneğin, R = 5000000m, bitki kütlesi = 2000000000kg, daha sonra uydu yörünge süresi = 192203333768.84'ler.

Kepler Üçüncü Yasa (Planet Hareket) Hesap Makinesi