Statik sürtünme hesap makinesi

I want to calculate
Static Friction Coefficient(μs) =
Normal Force(N) = N
Static Friction(Fs) = N
 

Statik sürtünme, birbirine göre hareket etmeyen katı nesneler arasında sürtünmedir.

Statik sürtünme formülü:

Statik sürtünme: f s = μ s * n

Nerede, N normal güçtür, μ s statik sürtünme katsayısı anlamına gelir.

Örneğin, μ s = 0.2, normal kuvvet = 12N, daha sonra statik sürtünme: f s = 2.4n

Statik sürtünme hesap makinesi