İlk Hız, Hızlanma, Zaman Süresi ile Hız Hesaplama

I want to calculate
Initial Velocity(v0) = m/s
Acceleration(a) = m/s2
Time(t) = sec
Velocity(v) = m/s
 

Hız, bir nesnenin konumunun değişim oranıdır.

İlk Hız, Hızlanma, Zaman Dönemi Formülü ile Hız Hesaplama:

Hız: V = V 0 + AT.

V hızı bulmak için V 0 ilk hızdır, T zaman, A ivmedir.

V 0 = 1, ivme = 2, zaman = 3, sonra nihai hız = 1 + 2 * 3 = 7.

İlk Hız, Hızlanma, Zaman Süresi ile Hız Hesaplama