Güç Çalışma Zaman Hesaplama

To calculate
Work(W) = N-m
Time(T) = s
Power(P) = W
   

Fizikte, güç iş yapmanın oranıdır. Hesaplanması kolaydır, aşağıdaki formülü takip edin.

Güç Çalışma Süresi Formülü:

Güç: P = W / T

Formül diğer forma dönüşebilir

Çalışmak için: w = p * t, zaman için: t = w / p

Formülde, p güçtür, W işdir, t zamandır.

Güç Çalışma Zaman Hesaplama