Kütle Yarıçapı Hızı ile Centripetal Force Hesaplama

I want to calculate
Mass(m) = kg
Radius(r)= m
Velocity(v)= m/s
Centripetal Force(f)= N
 

Bir nesne dairesel bir yolda hareket ettiğinde, hız sürekli yön değiştirir, böylece nesne hızlandırılır, net kuvvet hızlandırmalar yapar, Centripetal kuvvet net kuvvettir.

Centripetal Force Formula:

F = MV 2 / r

Nerede, v hız anlamına gelir, R dairesel yarıçap anlamına gelir, M miny.

Örneğin, M = 2, V = 5, R = 1, daha sonra Centripetal Force F = 50N

Kütle Yarıçapı Hızı ile Centripetal Force Hesaplama