Kuvvet, mesafe iş hesap makinesi

I want to calculate
Force(F) = N
Distance(D) = m
Work(W) = J
   

Fizikte, bir şey üzerinde bir güç olduğunda ve bir yer değiştirme yaptığında, iş yapar. İş birimi Newton-Metre veya Joule (J).

Kuvvet, mesafe iş formülü

İş: W = FD

Kuvvet: f = w / d

Mesafe: D = W / F

Nerede, w = iş, f = kuvvet, d = mesafe.

Örneğin, f = 2, d = 6, sonra iş = fd = 2 * 6 = 12 J.

Kuvvet, mesafe iş hesap makinesi