Hafif kitle hızı ile Einstein kitle enerji hesap makinesi

I want to calculate
Mass(m) = kg
Speed of Light in a Vacuum(c) = m/s
Energy(E) = J
 

Kütle-enerji eşdeğerliği, ışığın hızına bağlıdır C, ünlü denklem e = mc 2 .

Einstein Kitle Enerjisi:

Enerji: E = MC 2

Nerede, c = bir vakumdaki ışık hızı, M = kütle, e = enerji.

Örneğin, kütle = 1 kg, ışık hızı = 299792458 m / s, daha sonra enerji = 89875517873681760 J.

Hafif kitle hızı ile Einstein kitle enerji hesap makinesi