Elastik potansiyel enerji hesap makinesi

I want to calculate
Spring Force Constant(k) = N/m
Spring Stretch Length(x) = m
Spring Potential Energy(U) = J
 

Elastik enerji, bir malzemenin yapılandırmasında depolanan potansiyel mekanik enerjidir.

Elastik potansiyel enerji:

Bahar potansiyeli enerji: U = 1/2 kx 2

Nerede, X = Yay gerilme uzunluğu, K = yay kuvveti sabiti, U = Bahar potansiyeli enerji.

Örneğin, yay kuvveti sabiti (k) = 2N / m, yay germe uzunluğu (x) = 0.1m, yay potansiyeli enerji (U) = 0.01J.

Elastik potansiyel enerji hesap makinesi