Sıcaklık Tuzluluk Hesaplayıcısı ile Su Yoğunluğu

Water Temperature in Degrees
Water Salinity (TDS) mg/L or PPM
Water Density kg/m3

Sudaki çözünmüş katılardan su yoğunluğunu bulmak için hesap makinesi. Saf suyun yoğunluğu 1000 kg / m 3 .

Örneğin, derecede su sıcaklığı 22.95 olduğunda, su tuzluluğu 39000mg / l veya ppm'dir, daha sonra su yoğunluğu 1027.014kg / m 3 .

Sıcaklık Tuzluluk Hesaplayıcısı ile Su Yoğunluğu