Kütle ile Kinetik Enerji, Hız Hesaplama

I want to calculate
Mass(M) = kg
Velocity(V) = m/s
Kinetic Energy(KE) = J
 

Fizikte, bir nesnenin kinetik enerjisi, hareketi nedeniyle sahip olduğu enerjidir.

Kütle ile Kinetik Enerji, Hız Formülü

Kinetik Enerji: E K = ½ MV 2

Nerede, V hız, M kütledir.

Formül kütleye dönüşebilir: m = e k / ½ v 2 , hız: v 2 = 2e k / m

Kütle ile Kinetik Enerji, Hız Hesaplama